SEYEKO HESAPLAMA TABLOSU
Dolar Kuru
Aylık Ortalama Elektrik Fatura Bedeli
Senelik Tüketim kWs
Min Panel Gücü kW
Katılım İçin Min Panel Gücü kW
Katılım Bedeli USD
Senelik Kazanç 8,5 + 1 Yılda Amorti
9' uncu Yılda Senelik ortalama Kazanç
Aylık Ortalama Elektrik Fatura Bedeli + Aylık Kazanç
Katılım Bedeli